Актива Асет Мениджмънт АД

 

Нашето дружество - Актива Асет Мениджмънт АД - е управляващо дружество лицензирано от Комисията по финансов надзор с лиценз №11-УД/16.02.2006 г. и като такова то Ви предлага пълна гама от услуги по доверително управление на активи Ви, както и организирането и управлението на колективни инвестиционни схеми.

 

Колективни Инвестиционни Схеми

 

Двата ни договорни фонда ДФ Актива Балансиран фонд и ДФ Актива Високодоходен фонд покриват широк спектър инвестиционни стратегии, които могат бързо да отговорят на променящите се условия на капиталовите пазари.

 

Управление на портфейли.

 

За успешното управление на Вашите пари ние прилагаме тактики, даващи добавена стойност на инвестициите ви. Алокацията на активите в портфейла Ви, тяхното ребалансиране във времето и риска на който са подложени, са съобразени и с икономическата конюнктура, Вашите индивидуални предпочитания и с личният Ви апетит към риск.

 

Нашата философия

 

В основата на нашата философия лежи убеждението, че Вашите финансови интереси са първият приоритет определящ насоката на нашата дейност. Актива Асет Мениджмънт АД работи в три непоколебима принципи:

 

1. Отдаденост към нашите клиенти, далеч надхвърляща обикновената.

2. Дисциплинираност и аналитичен подход при следване на целите.

3. Дълбочина на познанията в нашата област и висока квалификация на персонала ни.

 

Ние избираме активи с високо качество и инвестираме в компании, които имат устойчив бизнес модел. Нашите капиталови инвестиции се основават на оценка на риска и безпристрасни инвестиционни анализи от надежни източници.

Нашите клиенти са обединени с вярата, че ние се стремим да осигурим несравнимо обслужване и на най-високи стандарти на професионализъм. Ако търсите инвестиционна и консултантска компания, с която може да се създаде доверие и дългосрочни отношения, ние Ви каним да научите повече за Актива Асет Мениджмънт АД.