На 14/15 май 2013 г. в София се състоя финансовият форум на годината "Шумът на парите", като събитието се организира със съдействието на Актива Асет Мениджмънт.

"Шумът на парите" ще събере едни от най-големите експерти в България в областта на капиталовия пазар, банковия и застрахователни сектори и управлението на активи. Предвидени са четири основни панела – "Капиталов пазар", "Взаимни фондове", "Банки" и "Застраховане".

В панел "Взаимни фондове" Актива Асет Мениджмънт ще бъде представена от Иван Овчаров, Прокурист в дружеството.