С решение № 1061- ДФ от  15.11.2018г. и решение №1062- ДФ от 15.11.2018г. КФН издаде одобрение на УД "Актива Асет Мениджмънт" АД на промяна в Правилата на  ДФ Актива Балансиран фонд  и ДФ Актива Високодоходен фонд.  Считано от 15.11.2018г., таксата за управление, която ДФ Актива Балансиран фонд заплаща на УД "Актива Асет Мениджмънт" АД  се намалавя от 4.5% на 3%, съответно – таксата за управление, дължима от  ДФ Актива Високодоходен фонд - от 5% на 3%. Актуалните проспекти може да намерите в сайта ни.