BG EN
Актива Балансиран ETF
Графики

ЗА ПЕРИОД
Нетна стойност на активите за периода от от до
Нетна стойност на активите за един дял за периода от до
Доходност от началото на
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка