BG EN
Актива Балансиран ETF
Цени на дялове


Стойности, определени на 21 Септември 2023 г. в лева

Цените са валидни за поръчки, подадени до 20 Септември 2023 г.
Актива Балансиран ETF
НСА на един дял * НСА Брой дялове в обръщение Доходност от началото на годината (Не се анюализира) Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение
2.1180 37,883,609.82 17,886,579.0000 -2.70% -1.28% 4.82%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.
Актива Балансиран ETF
НСА на един дял * 2.1180
НСА 37,883,609.82
Брой дялове в обръщение 17,886,579.00
Доходност от началото на годината (Не се анюализира) -2.70%
Доходност за последните 12 месеца -1.28%
Стандартно отклонение 4.82%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка