BG EN
Актива Балансиран ETF
Цени на дялове


Стойности, определени на 16 Май 2024 г. в лева

Цените са валидни за поръчки, подадени до 15 Май 2024 г.
Актива Балансиран ETF
НСА на един дял * НСА Брой дялове в обръщение Доходност от началото на годината (Не се анюализира) Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение
2.3052 41,508,596.87 18,006,217.0000 4.31% 5.01% 4.81%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.
Актива Балансиран ETF
НСА на един дял * 2.3052
НСА 41,508,596.87
Брой дялове в обръщение 18,006,217.00
Доходност от началото на годината (Не се анюализира) 4.31%
Доходност за последните 12 месеца 5.01%
Стандартно отклонение 4.81%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка