Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/activabg/public_html/wp-content/themes/aktiva/page-reports.php on line 23
Activa Asset Management | Отчети
BG EN
Актива Европейска Стратегия 
Отчети

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка