BG EN
Актива Европейска Стратегия 
Цени на дялове


Стойности, определени на г. в лева


Warning: Creating default object from empty value in /home/activabg/public_html/wp-content/themes/aktiva/page-shares.php on line 42
Цените са валидни за поръчки, подадени до 31 Декември 1969 г.
Актива Европейска Стратегия 
НСА на един дял * НСА Брой дялове в обръщение Доходност от началото на годината (Не се анюализира) Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение
0.0000 0.00 0.0000 0.00% 0.00% 0.00%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.
Актива Европейска Стратегия 
НСА на един дял * 0.0000
НСА 0.00
Брой дялове в обръщение 0.00
Доходност от началото на годината (Не се анюализира) 0.00%
Доходност за последните 12 месеца 0.00%
Стандартно отклонение 0.00%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка