НДФ Актива Документи
НДФ Актива


Документи

Обобщена информация за структурата на портфейлаАрхив - сценарии за резултатите на ФондаСценарии за резултатите на ФондаПроспектИнформация за резултатите от минали периодиОсновен информационен документПравила за оценка на портфейла и определяне на НСАПравилата за поддържане и управление на ликвидносттаПравила за оценка и управление на рискаПравилаПолитика за предвиждане на евентуални загуби от активиПоръчка за записване на дялове